Thư viện Audio Book

HomeKhóa học onlineThư viện Audio Book

bạn chưa đăng ký thành viên

Đăng ký thành viên ngay để download toàn bộ tài nguyên trên website.

chia sẻ

danh mục tài nguyên

Tài nguyên mới

Premium Download

Tuần Làm Việc 4 giờ – Timothy Ferriss

Download

Tứ Thư Lãnh Đạo – Thuật Xử Thế – Hòa Nhân

Download

Thương Gia Do Thái Bậc Thầy Kinh Doanh – Trương Đống Triết

Download

Nhà Quản Lý Tài Năng – Noriyuki Sasaki

Download

Nghiên Cứu Phong Cách Lãnh Đạo Của Các Doanh Nhân Nhật Bản

Download

Mỗi ngày tiết kiệm một giờ – Michael Heppell

Download

Đừng bao giờ đi ăn một mình – Keith Ferrazzi

Download

Đọc Vị Bất Kỳ Ai – Để Không Bị Lừa Dối Và Lợi Dụng

Download

Con Người 80-20 – Chín Yếu Tố Cốt Lõi Của Thành Công 80-20 Trong Công Việc – Richard Koch

Download

Biết người – dùng người – quản người (Tạ Ngọc Ái)

Download

Bí mật trị vì vương quốc đến quản lý công ty (Seldon Bowles)

Download

Đánh thức con người phi thường trong bạn (Tony Robbins)

Download

Vị Giám Đốc Một Phút

Download

Sách nói Từ tốt đến vĩ đại

Download

Tứ đại quyền lực (Scott Galloway)

Download

Từ bình thường trở nên phi thường – Inamori Kazuo

Download

Thành Công Không Còn Là Bí Mật – Noah St. John

Download

Tam Quốc @ Diễn Nghĩa – Thành Quân Ức

Download

Steve Jobs Sức mạnh của sự khác biệt

Download

Sách Đen Về Tinh Thần Doanh Nhân – Fernando Trías De Bes

Download