Một số anh em thành viên gặp phải lỗi khi đăng nhập rồi, nhưng một số bài viết không hiển thị nút Premium Download mà lại hiển thị nút Download Ngay do trình duyệt lưu cache. Dưới đây là một số bước để khắc phục lỗi này nhé anh em.

  • Bước 1: Đăng nhập tài khoản
  • Bước 2: Truy cập vào bài viết không hiển thị nút Premium Download
  • Bước 3: Nhấn tổ hợp phím Shift + F5 hoặc Shift + FN + F5 với những anh em sử dụng Laptop để xóa Cache nhé.